Zarządca/Administrator


Małgorzata Grzybowska-Gołoś

05-119 Legionowo

ul. Zegrzyńska 35

tel. 667 929 877

tel.stacjonarny 22/772-90-21

fax 22/772-90-21

Licencja zawodowa
nr 15240

Strefa mieszkańców

login:   hasło:

Techniczna obsługa nieruchomości


-nadzór nad umowami z dostawcami mediów tj. dostaw energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody oraz  odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości oraz innych usług niezbędnych dla prawidłowego  funkcjonowania nieruchomości

-nadzór nad bieżącą konserwacją i naprawami budynków, ich pomieszczeń i urządzeń technicznych

-nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków

-kontrola i nadzór firm świadczących usługi porządkowe oraz utrzymania czystości na terenach służących  do wspólnego użytku mieszkańców

-zlecanie kontroli technicznych oraz przeglądów okresowych przewidzianych przepisami prawa, a w razie  potrzeby zamawianie ekspertyz rzeczoznawców

-prowadzenie książki obiektu budowlanego, książki prac konserwacyjnych oraz innej niezbędnej  dokumentacji technicznej

-monitorowanie usterek w okresie rękojmi

Copyright © by www.AIZN.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.      Strona Główna  |  Oferta  |  Dokumenty  |  Kontakt     Wykonał: Damian Wróblewski