Zarządca/Administrator


Małgorzata Grzybowska-Gołoś

05-119 Legionowo

ul. Zegrzyńska 35

tel. 667 929 877

tel.stacjonarny 22/772-90-21

fax 22/772-90-21

Licencja zawodowa
nr 15240

Strefa mieszkańców

login:   hasło:

Zarządzanie i Administrowanie nieruchomością wspólną


-przejęcie nieruchomości w zarząd, weryfikacja stanu faktycznego

-uzyskanie numeru REGON, NIP oraz założenie rachunku bankowego

-opracowywanie zapytań ofertowych, organizacja konkursów, przetargów na zamawiane usługi i  materiały

-pomoc w wyborze dostawców usług oraz przygotowanie odpowiednich dokumentów i pomoc przy  zawieraniu przez Zarząd umów z dostawcami

-kontrola wykonania i rozliczanie umów zawartych przez Wspólnotę

-organizacja zebrań właścicieli oraz posiedzeń Zarządu Wspólnoty

-zapewnienie ubezpieczenia budynków oraz egzekucja szkód z polisy

-opracowanie niezbędnych regulaminów porządkowych

-prowadzenie przesądowej windykacji właścicieli

-przechowywanie, zabezpieczanie, archiwizowanie i aktualizacja niezbędnej dokumentacji Wspólnoty - administracyjnej, technicznej i finansowej

-dochodzenie naprawy usterek w okresie rękojmi

Copyright © by www.AIZN.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.      Strona Główna  |  Oferta  |  Dokumenty  |  Kontakt     Wykonał: Damian Wróblewski